Yêu cầu truyện Audio
Tà Đạo Tu Tiên Lục

Tà Đạo Tu Tiên Lục

Đọc và nghe Audio bộ truyện Kiếm Hiệp Tà Đạo Tu Tiên Lục của tác giả Thần Khê Băng Phong trên Zing Audio…

| truyen audio | truyen dich | truyencv

Tà đạo đa tình diệc si tình

Bách vô cấm kỵ dã tu tiên

Dữ mỹ huề thủ tẩu thiên nhai

Túng hoành tiêu diêu thiên địa giản

(Tạm dịch:

Email: zingaudio.net@gmail.com
Website: https://zingaudio.net
Fanpage: https://www.facebook.com/zingaudionet

Chương mới nhất
Danh Sách Chương
Bình luận